Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Fitnesscentrum Performance

1. Contributie
Fitnesscentrum Performance hanteert een automatisch machtigingssysteem. Men vult het machtigingsformulier in en het fitnesscentrum regelt de betaling voor u. De 1e van de maand wordt het contributiebedrag van €16,95 automatisch van uw rekening afgeschreven. Tevens is het Fitnesscentrum gerechtigd om de contributie te verhogen indien het fitnesscentrum dit noodzakelijk acht.

2. Inschrijving
Schrijft men zich in, op de eerste van de maand, dan betaalt men voor de hele maand, schrijft men zich in, op een andere datum dan wordt het bedrag  pro-rato berekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan men de contributie per kas betalen. Aanmelding voor een lidmaatschap bij Fitnesscentrum Performance geschiedt door het inschrijfformulier op de website van Fitnesscentrum Performance volledig in te vullen, te verzenden en is daarna Officieel lid geworden. Door aanmelding bij Fitnesscentrum Performance via online en/of in de vestiging, machtigt de deelnemer Fitnesscentrum Performance , om de contributie d.m.v. automatische incasso maandelijks te incasseren. Het inschrijfgeld voor een lidmaatschap is (eenmalig) €17,50

3. Contributieachterstand
Wanneer de leden een contributieachterstand van drie maanden hebben, ontvangen zij op het ingeschreven adres een betalingsherinnering. De leden krijgen de kans om de achterstand binnen 2 weken te voldoen. (Zie ook sub.5 Incassokosten)

4. Beëindiging lidmaatschap
Het lidmaatschap is voor onbepaalde tijd. Opzeggen van het lidmaatschap is ALLEEN mogelijk met een “intrekking machtiging”formulier en met een opzegtermijn van één maand. Het intrekking machtigings formulier is verkrijgbaar aan de bar (wij sturen geen formulieren op). Wanneer men dit formulier bij het fitnesscentrum inlevert, wordt de betaling stopgezet. Dit formulier moet persoonlijk worden ingeleverd. Brieven, e-mails of telefonische opzegging wordt niet in behandeling genomen –alleen opzeggingen via het formulier zijn geldig.!

5. Incassokosten
Indien de contributie niet wordt voldaan, kunnen er eventuele kosten bijkomen voor de klant, waaronder incassokosten. Wordt er na de eerste aanmaning niet betaald, komt er €2,50 per aanmaning voor de rekening van de klant.

6. Persoonsgegevens
​Uw persoonlijke gegevens zijn strikt vertrouwelijk en zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Persoonlijke gegevens worden nimmer aan derden verstrekt. Fitnesscentrum Performance is gerechtigd  de verstrekte gegevens te gebruiken t.b.v. incasseren en communicatie met leden.

7. Aansprakelijkheid
Fitnesscentrum Performance is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal (lever uw waardevolle spullen in bij de bar!) ,letsel, schade zowel direct als indirect, resp. van of aan goederen van klanten. Het sporten geschiedt op eigen risico. Fitnesscentrum Performance stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele blessures. De toegang in de fitnesszaal is vanaf 14 jaar.

8. Verhuizing
Bent u verhuisd of heeft u een nieuw telefoon nummer gekregen zou u dan telefonisch contact met ons op willen nemen om dit te wijzigen.

9. Schoeisel en kleding
Schoenen die buiten worden gedragen, mogen niet worden gedragen tijdens het sporten in de fitnesszaal, de DOJO of de spinningzaal (ook geen slippers). Tevens is gepaste sportkleding een vereiste. Hoofddeksels in welke vorm dan ook(muts, pet, doekje) zijn NIET toegestaan binnen het fitnesscentrum.

10. Stimulerende middelen
Het is ten strengste verboden om stimulerende middelen te gebruiken en/of te verhandelen in/rondom het fitnesscentrum. Dit is slecht voor de gezondheid en sporten doe je op een gezonde manier!

11. Handdoeken
Tijdens het trainen in de fitnesszaal en tijdens de spinning lessen is het gebruik van een handdoek verplicht.! Bent u een handdoek vergeten, dan kunt u deze bij de bar huren voor €1,00. Na het sporten dient u de handdoek weer in te leveren bij de bar.

12. Consumpties
Het personeel van Fitnesscentrum Performance helpt u graag met het bereiden van een shake of het vullen van uw bidon of het verkopen van allerlei drankjes.
Meegebrachte consumpties (sportdrankjes e.d.) mogen niet worden genuttigd.

13. Parkeren
Parkeren op de daarvoor bestemde plaatsen bij het Fitnesscentrum (parkeren is geheel op eigen risico) of voor aan bij de Fam. Bronsweg, uitritten vrijlaten. Niet in de woonwijk achter het Fitnesscentrum parkeren.!
Een trainer voor het begeleiden van sporters is op de volgende tijden beschikbaar:
Maandag – Vrijdag van 09:00-21:30 uur, Zaterdag 09:00-12:30 uur, Zondag 10:00- 12:30 uur